vrak

Bildet viser en lekter på ca. 100 meters dyp utenfor Munkholmen. (Foto: Forsvarets forskningsinstitutt)