test for swix

Personer fra langrennsgruppa ved NTNUI ble brukt i en studie i Arbeidsfysiologisk laboratorium ved SINTEF. (Foto: Thor Nielsen)