Hunarbosettingar

Skjernene viser kor vi finn mennesker med DNA-markøren Q. Den stammar truleg frå hunarane. (Illustrasjon: Tor Georg Jakobsen)