Oljefyrt håp3

GHANA • Republikk. 24,3 millioner innbyggere (2010). • Areal: 238 537 km2 (Norge: 385 186 km2). • Økonomisk vekst siste tiår: varierer fra 8.4 prosent (2008) til 4 prosent (2009). • BNP per inn-bygger (kjøpekraftskorr.): 3 100 dollar (mot 54 200 dollar i Norge).