Ismåke i knipe

Fuglebestand i nedgang: Det finnes ikke mer enn rundt 10 000 hekkende ismåkepar igjen i verden. Om noen år kan de ha blitt redusert til et par tusen. Foto: Cecilie Miljeteig