Veneflonbilde

En probe med den optiske fiberen legges inn i blodåren. Fiberen er ikke tykkere enn et hårstrå. Med en forsinkelse på kun ett til to minutter vil måleinstrumentet gjøre kontinuerlige målinger av blodsukkernivået. Måleinstrumentet er under uttesting. (Foto: Invivosense)