Fortsatt håp for norsk fiskeindustri

Foto: SINTEF

Foredling av hvitfisk sysselsatte tusenvis av mennesker langs norskekysten i de første tiårene av etterkrigstida. Nå er ni av ti fabrikker er nedlagt, og mye fisk går ubearbeidet ut av landet. Men norsk fiskeforedling kan gjenreises med ny teknologi, ifølge en SINTEF-rapport.

Rapporten er basert blant annet på spørreundersøkelser og dybdeintervjuer med aktører i bransjen. Ut fra informasjon som er innhentet i dette prosjektet, konkluderer SINTEF med at det går an å gjenreise en lønnsom fileteringsindustri om Norge satser videre på ny teknologi for fangsthåndtering i fiskefartøyene og automatisert produksjonsteknologi for foredlingsanleggene på land. På begge områdene er prosjekter alt i gang i Norge.