trafikksimulator_5_None

Test i NTNU og Sintefs kjøresimulator viser at erfaring hos eldre førere kompenserer for redusert reaksjonsevne. (Foto: Mentz Indergaard/NTNU Info)