Moser-hjerne5_None.full

Stedssansen består av flere separate gitterkart, hvert med unike egenskaper. Hvert kart har helt spesifikk oppløsning (maskestørrelse) og påvirkes forskjellig av miljøendringer. Et system med flere uavhengige kart (illustrert til venstre i grafikken) kan skape store mengder unike kombinasjonskoder og brukes til å assosiere hvert minne med spesifikk stedsinformasjon (høyre side av grafikken). (Grafikk: Tor Stensola)