Moser-hjerne2_None.full

Entorhinal cortex er en del av hjernebarken hvor stedssans utrykkes ved hjelp av hjerneceller som har GPS-liknende egenskaper. Hver celle beskriver miljøet som et heksagonalt rutenett, noe som gav dem navnet gitterceller. Bildene viser en rottes bevegelser (grå linjer) i en 2,2 x 2,2 m boks sett ovenfra. Hvert av de fire panelene viser aktivitetsmønsteret til én grid celle (røde dotter) med én bestemt kartoppløsning, gitt rottens bevegelser. (Illustrasjon: Kavliinstituttet)