tema_spill

Lekende lett: Barn helt ned i femårsalder klarer å leke inn algebra via pekefingeren. Dragonbox er et norskutviklet spill der du kanskje tror du mater en drage, mens du i virkeligheten lærer deg algebra.