tema_kvinne2

– Jeg skulle ønske at alle skolene kunne tatt ibruk et kartleggingsverktøy som heter Alle Teller. Da kunne lærerne fått frigjort mye tid fra retting, og samtidig kunne verktøyet vise hva hver enkelt elev trenger å lære, sier Ingeborg Ranøyen, realfaglærer ved Blussuvoll skole i Trondheim.