Students in front of blackboard

Utdanning viktig for å konkurrere globalt: Paul Chaffey i NHO mener at utdanningsløpet er den viktigste forutsetningen for næringspolitikken. Det er her grunnlaget legges for at Norge skal tåle å være et høykostland i global konkurranse. Han tror ikke vi kan konkurrere med for eksempel Kuna på ren kunnskap, men er ikke udelt bekymret av den grunn.