Det optimale utfallet4

Prosjektet «Medical Whiteboard» vil at dagens manuelle planlegging på et sykehus skal erstattes av elektroniske planleggingstavler. (Ill.foto) Foto: Scanpix