Simulere. Praktisere. Operere.2

På simulatoren kan man bytte mellom det simulerte ultralydbildet og det originale CT-bildet. Dette gir mer oversikt over anatomien og gjør det lettere å orientere seg. I tillegg viser simulatoren et 3D-bilde i høyre hjørne, som markerer hvor på kroppen man er, etter hvert som man flytter proben over simulatordokka. Ill: SINTEF