nyh_smertekart

SMERTEKART: Det er ikke alltid så lett å beskrive smerter, verken grad eller plassering. Nettbrettet gjør registreringen lettere og mer presis. Foto: Mentz Indergaard/NTNU Info