tema_satellitter_stor_orbit

HEO: Høyelliptiske satellitter i avlange baner i stor høyde over polene.
LEO: Satellitter i bane tett over polene. 200–2000 km over jorda.
GEO: Satellitter som går i bane rundt ekvator.

SATELLITTPROBLEMER
De fleste satellittene sirkler rundt ekvatorlinja. Signalene vil bli utilgjengelige jo lenger nord man beveger seg, fordi vinkelen mellom mottakssystemene og satellitt blir for liten. LEO-systemer går i bane bare 200 til 2000 kilometer over jorda, men disse systemene har vist seg å være ustabile. Høyelliptiske satellitter som går i avlange baner og i stor høyde over polene, kan være en løsning.