barentswatch_keyhole

BARENTSWATCH I mai kom piloten til det helhetlige overvåkings- og informasjonssystemet for hav- og kystområdene i nord, BarentsWatch. Her legger deltakende partnere som Kystverket og Meteorologisk institutt inn data så man kan se værforhold, polare fronter, skipsfart, isforhold og sårbare områder.