Å spille seg god2

Bildet viser et scenario fra rollespillet TARGET. Ill: SINTEF