kufisk_mynt_None.medium

De nordiske vikingene var ikke videre interessert i hva som var preget inn i de kufiske myntene. For dem var sølvvekta det viktigste. (Foto: NTNU Vitenskapsmuseet/Åge Hojem)