Tøff kabelsjekk

Bevegelige kabler fra vindmøller offshore må være dynamiske idet de vil henge fritt fra plattformen og ned til havbunnen – og de må tåle 15 millioner gangers bevegelse over 20–30 år.

Derfor kjører SINTEF Energi et kompetanseprosjekt der en håndfull forskere, en rekke industripartnere og doktorgradsstudenter fra NTNU jobber med å teste høyspennings isolasjonsmateriale og de elektriske egenskapene i kablene. I en testrigg blir kablene påført to millioner bevegelser for å se om de vil klare jobben i framtiden.