rep_tingenes_hus

Illustrasjonen viser flyten av energi og kommunikasjon i IoE-konseptet: Her sørger solpanelet for energi til oppvarming og elektriske komponenter i huset og til lading av elbil. Er elbilen full-ladet, kan den levere en viss mengde energi til kraftnettet for å dekke kortvarige belastningstopper. Illustrasjon: Knut Gangåsæter