rep_tingenes_grafikk

Teknologioptimister tror IoT-teknologien vil bli mellomleddet som blant annet kan møte utfordringene rundt klima, energieffektivitet og et framtidig helsevesen. Illustrasjon: Raymond Nilsson