Jorunn Helbostad

Førsteamanuensis Jorunn Helbostad ved Institutt for nevromedisin NTNU leder forskning på velferdsteknologi som skal redusere risiko for fall hos eldre. Foto: NTNU.