nyh_sykeh_sengetun

TETT OG NÆRT: Arbeidsstasjon ved St. Olavs Hospital. Pasientrommet sees til venstre i bildet. Foto: SINTEF