kn_hav

136 lokaliteter fordelt fra sør til nord i Nordland, meldte seg på i prosjektet rundt kartlegging av havstrømmer i Nordland. Foto: Morguefile