rep_nanogull3

Proteinblandinga med nanogull lyser i mørkret. Dei sterke optiske eigenskapane til gullet gjer at forskarane kan følgje med på kvar i kroppen medisinane er.
Foto: Inst. for kjemisk prosessteknologi