rep_nanogull

Forskar Wilhelm Glomm lagar bitte små klasar med nanogull inne i ulike protein. Fargen på dei ulike blandingane fortel blant anna om talet på partiklar og storleiken på nanogullet. Gullet gjerat forskarane kan følgje med på kvar i kroppen medisinen er. Foto: Ole Morten Melgård