Muggskade i hus

Dårlig rustet mot fukt

Mange undervurderer hvor viktig det er med fuktsikring av hjemmene sine, og flere hus som har blitt bygget de siste årene, er dårlig rustet for lokale værforhold og vanninntrenging. Analyser SINTEF har gjort, viser at klimautfordringene er store i forskjellige deler av landet, og at dårlig lokal klimatilpasning gjør at det velges lite egnede løsninger. Enten er de for robuste, og dermed dyre, løsninger som ikke er nødvendige, eller de er utilstrekkelige fordi det som er bra ett sted, kan være for svakt et annet sted