tema_haining

FELTARBEID I SØR Studiet i byøkologi går tilbake til 1980-tallet. Siden da har en lang rekke studenter og lærere fra NTNU reist til utviklingsland for å studere byforming og planlegging der. Foto: Haining Chen