Illustration showing growth in housing sales with a graph where the pillars are houses

Bedre enn verditakster

En ny utredning fra SINTEF Byggforsk viser at boligsalgrapporter oppfattes som klart bedre enn verditakster. Det er intervjuer av boligkjøpere, boligselgere og eksperter, en spørreundersøkelse blant forbrukere og en gjennomgang av nye boligsalgrapporter, som danner bakgrunn for konklusjonen.