handjern_landsk_None.full

De siste tallene fra Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet viser at over 300 barn i Norge lever i fare for tvangsekteskap eller under ekstrem kontroll. (Foto: iStockphoto)