fly_flyplass.full

Når dagens fly går inn for landing, må det styre seg inn på en stabil, rett linje mot rullebanen 12 kilometer før landingspunktet . (Foto: www.colourbox.no)

Når dagens fly går inn for landing, må det styre seg inn på en stabil, rett linje mot rullebanen 12 kilometer før landingspunktet . (Foto: www.colourbox.no)