retten_None.medium

I rettssaken, som begynner i april, får terroristen hele verden som sin scene. Hva kan vi vente oss når straffesaken begynner? Hva slags retoriker er han? (Foto: photos.com)