Syndfloden8

Drikkevannet trues
Edderkoppnettet under bakken leverer oss det viktigste næringsmiddelet vi trenger, rent vann. Forgreiningene danner samtidig et system som gir uante muligheter til å skape sykdomsutbrudd. En svikt i systemet kan gi konsekvenser for privatbrukere, sykehus og helseinstitusjoner. Økt nedbør kan gi høyere risiko for forurens-ing og mikroorganismer, sier SINTEF-forsker Stian Bruaset som her står ved Jonsvatnet – Trondheims drikkevannskilde.
Foto: Thor Nielsen