Syndfloden7

Dårlig strøm – dårlig vann Det finnes flere hygieniske barrierer i vannforsyningen. En av disse er UV-lys i vannrenseanleggene. Denne formen for stråling holder drikkevannet fritt for bakterier, virus og andre levende organismer. Men om strømmen inn til anlegget er kvalitetsmessig dårlig, med spenningsfall på bare 0,1 sekund, kan det føre til ti minutters lange svikt i strålingen som igjen vil påvirke vannet. Dette skjedde for to år siden i Oslo, og løsningen blir da å pøse på med klor eller å sende ut varsel om at folk må koke vannet. Foto: SINTEF