Syndfloden4

Regnbed samler opp vann Dette regnbedet på 50 kvm er størst i sitt slag i Norge og ligger litt utenfor Trondheim sentrum. Det er ett av flere tiltak for å hindre flom lenger ned i bebyggelsen. Bedet har en forsenkning i jorda med planter som liker mye vann. Vannet kommer fra takrenner, asfalterte plasser og høyereliggende terreng, og står ei stund i bedet før det synker ned i jorda. Her er det måleutstyr med sensorer, og doktorgrads- og masterstudenter ved NTNU skal skaffe seg mer kunnskap om virkningen. Foto: Adresseavisen