Syndfloden2

Gamle Rør I gamle vann- og avløpssystemer ligger ofte ledningene for overløpsvann og kloakk i samme grøft. Når rør går i stykker, kan kloakkvann komme inn i drikkevannet. På dette bildet ser vi en rekke kabler øverst, og så en vannledning som har sprukket. Under denne ligger sannsynligvis avløpsrøret. Foto: SINTEF