Hovelsrud_Grete_GEM1_12s34

Små kommuner sliter mest Grete Hovelsrud ved Nordlandsforskning sier at store kommuner har kapasitet og kunnskap til å analysere egen klimasårbarhet og til å utvikle tilpasningsstrategier. Men at små og mellomstore kommuner som oftest har mindre kapasitet til å lage planer og tiltak.