Smarte kraftnett skal gi fornybar-rekorder

Foto: Gry Karin Stimo