ID papirer

Skaffer ikke ID-papirer for å få arbeid

Foto: www.photos.com

Foto: www.photos.com

Etter innstramming av regelverket i 2009 har asylsøkere i Norge vanligvis måttet legge fram identifikasjonsdokumenter for å få en midlertidig arbeidstillatelse. Det har ført til at færre av dem får rett til å ta arbeid.

NTNU Samfunnsforskning har på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet (UDI) undersøkt hvilke konsekvenser denne innstrammingen har fått. Rapporten «Asylsøkeres rett til å ta arbeid» slår fast at lite tyder på at flere framskaffer ID-dokumenter for å få seg en arbeidstillatelse. Hvorvidt dokumentasjon av identitet påvirker muligheten til å få varig opphold i landet, veier langt tyngre. Rapporten viser dessuten at det er svært få asylsøkere med midlertidig arbeidstillatelse som faktisk får seg en jobb. Dette var tilfelle også før innstrammingen. Forskerne påpeker dessuten at UDI ikke har god nok oversikt over om asylsøkere i asylmottak jobber eller ikke.