På hemmelig oppdrag4

Arne Foss har laget rottekronene som hjerneforskerne Edward og May-Britt Moser fra Kavli-instituttet bruker. Kronene gjorde det mulig for det internasjonalt anerkjente forskerparet å finne stedsansen.