På hemmelig oppdrag2

– I denne maskinen lager jeg nå små biter for nanolab’en på NTNU, sier finmekaniker Øystein Hagemo. Til høyre: Harald Snekvik, avdelingsleder ved Finmekanisk verksted, NTNU.