Bevegelse gjennom stillhet

Foto: Anne Sliper Midling/NTNU Info