rep_usynlig_vent_stor

Favorittsteder for muggsopp i ventilasjonsanlegg Fukt og skitt som kan gi uønsket vekst av muggsopp, er ofte funnet på disse stedene i ventilasjonsanlegg. 1) Fuktutsatte luftinntak – dårlig design, uheldig materialvalg og manglende drenering. 2) Dårlig filterfunksjon, ett lite hull i filtret gir forurensingene fri bane. 3) Dårlig drenering av kjølebatteri. 4) Støydemper. Illustrasjon: Knut Gangåssæter