Snill mot sild

UNDERTRYKK SKAPER SUG: Fisken hentes opp fra sjøen, og går via silkasse til tank i et lukket system. Illustrasjon utlånt av MMC-Tendos