Kunstakademiet ved NTNU Fortellinger om familien

Foto: Anne Sliper Midling/NTNU Info