tema_robotarm

Arm styres av hjernebølger Gjennom forskningsprogrammet Human Assisted Neural Devices (Hand) i Darpa er det utviklet en armprotese som er nærmest som en ny biologisk arm. Denne armen styres direkte fra hjernen via opptak av hjernebølger fra sensorer som er plassert direkte på hjernens overflate. Etter hvert håper prosjektet å kunne lage hukommelsesproteser – som for eksempel kan gi minnet tilbake til soldater som skades i kamp.