tema_hjernetransplantasjon_hjern

Mye å spare Hjernesykdommer koster Norge 78 milliarder kroner hvert år, viser en ny europeisk rapport om kostnader ved hjernesykdommer i Europa. Dette omfatter også de indirekte kostnadene som er beregnet å utgjøre totalt 40 prosent av de 78 milliardene – fravær fra arbeid, svekket funksjonsevne og liknende forhold. Foto: Geir Mogen