tema_3dbioprinter

Skredderprinting av hjerneprotese Allerede nå kan man printe hud – lag for lag – direkte på et sår. I framtiden håper man å kunne printe ut den kroppsdelen eller hjernedelen man trenger. Foto: Gismag